Wolfgang Amadeus Mozart

V životě žádného vynikajícího světového komponisty nesehrála Praha tak významnou úlohu, jaké se jí dostalo u Wolfganga Amadea Mozarta. Mozart zde v době svého tvůrčího vrcholu strávil mnoho příjemných chvil a zažil velikou uměleckou satisfakci. 

K první návštěvě českých zemí však došlo u W. A. Mozarta už v dětství, avšak nesouvisí s českou metropolí, ale s moravskými městy Brnem a Olomoucí. Na podzim roku 1767 zachvátila Vídeň epidemie neštovic a Wofgangův otec Leopold Mozart se rozhodl narychlo odcestovat. Za nejvhodnější azyl zvolil moravskou metropoli Brno. Mozartovi odjeli z Vídně 23. října a po příjezdu do Brna byli přijati moravským zemským hejtmanem, hrabětem Schrattenbachem. Leopold Mozart při této příležitosti sjednal vystoupení svého syna v Brně. Následně je však odložil, protože u jedenáctiletého Wolfganga propukly obávané neštovice. Rodina pokračovala do Olomouce, kde se nemocný chlapec léčil. V Olomouci složil Mozart svou 6. symfonii F dur KV 43, nazvanou Olomoucká. Zpět do Brna se rodina vydala 23. prosince. Dne 30. prosince 1767 se uskutečnil i dohodnutý koncert, na němž vystoupil Mozart i jeho sestra. Koncert se uskutečnil v Divadle Reduta na Zelném trhu. 

První cestu do Prahy podnikl Mozart až ve svých jedenatřiceti letech v lednu roku 1787. Mozart byl již dříve informován o pražském úspěchu své opery Únos ze Serailu, která vznikla v roce 1782. Podobně Mozarta nadchly zprávy o nadšeném přijetí Figarovy svatby (KV 492) a následovalo pozvání od divadelního orchestru. V Praze byl Mozart přijat velice vřele, na jeho počest byl pořádán ples, skladatel byl čestným hostem mnoha společenských akcí. Dne 17. ledna řídil provedení Figarovy svatby v Nosticově divadle — operu nastudovala operní společnost Pasquale Bondiniho, představení bylo opakováno ještě 20. ledna. Vedle toho, jako dík za projevené uznání, uspořádal Mozart 19. ledna v Nosticově divadle hudební akademii, kde byla poprvé provedena jeho Symfonie D dur (KV 504) od té doby zvaná Pražská. Také vystoupil na dvou klavírních recitálech a koncertoval a improvizoval při mnoha dalších společenských příležitostech. Mozart opustil Prahu koncem února se závazkem složit pro Prahu novou operu, která by zahájila novou sezónu Nosticova divadla. 

Na druhou návštěvu Prahy se Mozart vypravil v srpnu téhož roku. Mozart s sebou přiváží nedokončenou partituru slíbené opery – Dona Giovanniho  (KV 527). Mozart Dona Giovanniho osobně nastudoval se sólisty i s orchestrem. Během zkoušek celou operu opravoval, škrtal a dokomponovával. Na jeho popud přicestoval do Prahy i autor libreta, básník Lorenzo da Ponte, který se rovněž aktivně účastnil zkoušek. Mozart zasahoval i do režie představení. Představení se však nepodařilo nastudovat v termínu, proto byla premiéra odložena a v určený den 14. října byla provedena Figarova svatba, opět za řízení autora. Premiéra Dona Giovanniho se uskutečnila 29. října a dočkala se mimořádného úspěchu. Do Mozartova odjezdu z Prahy 16. listopadu byla mnohokrát reprízována a ještě dlouho poté se velmi často hrála. 

V Praze Mozart improvizoval na varhanách v Zrcadlové kapli Klementina, kde je také dodnes umístěna jeho busta.

INFO & REZERVACE

Armonico Praga
Tel: +420 777 888 048
IČ: 625 708 89

Zajímavé odkazy

Partneři

wikipedia-w linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram